Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo ngoại ngữ

Hiển thị

11:45 - 26/05/2018

IELTS Writing task 1 – Bar chart

Bar chart hay còn gọi là bar graph là dạng biểu đồ sử dụng những thanh đứng hoặc nằm ngang để biểu thị số liệu và sự so...

Xem thêm

12:15 - 16/05/2018

IELTS Writing Task 1: Line graph

Đối với dạng line graph trong phần thi IELTS Writing task 1, đề bài có thể yêu cầu mô tả  sự thay đổi theo thời gian (changes),...

Xem thêm

11:43 - 16/05/2018

Mục đích của phần thi IELTS Writing

Nếu nói về tính thực tế của các phần thi IELTS thì có lẽ một số bạn cho rằng IELTS Writing là ít thực tế nhất,...

Xem thêm

16:41 - 15/05/2018

Cách luyện tập IELTS Speaking Part 2

Để nâng cao kĩ năng nói, đặc biệt là trong phần thi IELTS, hãy cùng Flat World tìm hiểu một vài yếu tố cần thiết...

Xem thêm

16:29 - 15/05/2018

IELTS Speaking có tác dụng gì?

Đối với nhiều sĩ tử luyện thi IELTS, phần thi Speaking mang tính thử thách nhất vì nhiều bạn còn mang tâm lý ngại...

Xem thêm

11:51 - 15/05/2018

Học IELTS với Flat World – Cách làm bài Summary Completion...

Trong dạng câu hỏi phần Summary Completion, các bạn sẽ được cung cấp một đoạn văn với các thông tin còn thiếu. Các bạn...

Xem thêm