Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo ngoại ngữ

Hiển thị

11:29 - 15/05/2018

IELTS Reading – Dạng bài Matching Headings

Dạng bài Matching headings thường cho nhiều đáp hơn để khiến thí sinh rối loạn, vì vậy thí sinh cần phải hết sức bình...

Xem thêm

11:16 - 15/05/2018

IELTS reading tips: True, False, Not Given

Dạng câu hỏi “True, False, Not given” trong bài thi IELTS Reading yêu cầu các bạn phải chỉ ra liệu thông tin được cho là...

Xem thêm

10:29 - 15/05/2018

IELTS Reading – Dạng bài Labelling A Diagram

Trong dạng bài Labelling a diagram các bạn sẽ cần phải sử dụng kĩ năng Scanning vì đây cũng là dạng bài giống với dạng...

Xem thêm

09:37 - 15/05/2018

Các bước làm bài Đọc Multiple Choice IELTS Reading

Dạng bài thi IELTS READING MULTIPLE CHOICE thường khiến khá nhiều bạn gặp khó khăn vì phân vân giữa các đáp án....

Xem thêm

16:34 - 14/05/2018

Phương pháp luyện tập IELTS Reading

Trong bài viết này, Flat World sẽ đưa ra cho các bạn 3 lời khuyên về phương pháp học và luyện tập để đạt được kết...

Xem thêm

16:18 - 14/05/2018

Mục đích của phần thi IELTS Listening

Nếu Listening là một phần thi mang tính thử thách vì chỉ cho nghe một lần,  thời gian đọc câu hỏi rất hạn chế, thì...

Xem thêm