Du học Singapore

Hiển thị

15:15 - 20/11/2018

Giao lưu cùng du học sinh học bổng 100% Đại học Y Quốc...

Cùng Flat World tìm hiểu về 2 cô bạn Anh Thi và Bảo Vy đang du học ngành Y Đa khoa tại trường Đại học Y Quốc gia Pavlov,...

Xem thêm

14:36 - 19/11/2018

Gặp gỡ đôi bạn du học sinh Y tại Nga - Đại học...

Cùng Flat World gặp gỡ 2 bạn trẻ Lê Gia Linh và Lê Nguyễn Tiến Dũng, những du học sinh chuyên ngành Y đa khoa tại trường Đại...

Xem thêm

16:34 - 27/10/2018

NGÀNH TIM MẠCH - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Ngành tim mạch là gì và triển vọng công việc của nó như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng Flat World...

Xem thêm

15:45 - 27/10/2018

BÁC SĨ NGÀNH SẢN KHOA – NGHỀ NGHIỆP VÀ CƠ HỘI

Ngành sản khoa là gì và triển vọng công việc của nó như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng Flat World...

Xem thêm