Du học Singapore

Hiển thị

16:51 - 05/09/2018

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI VÀ CÁCH...

Tiếp nối phần chia sẻ kiến thức về di truyền học người, Flat World xin gửi tới các bạn các dạng bài tập về di truyền học người...

Xem thêm

15:54 - 05/09/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp cho việc giải thích,...

Xem thêm

09:18 - 05/09/2018

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG I VÀ II SINH HỌC 12

Cùng tìm hiểu về phương pháp giải các bài tập Sinh học chương I và II các bạn nhé.

Xem thêm

09:12 - 05/09/2018

CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

Tìm hiểu về các đặc trưng di truyền của quần thể, quần thể tự thụ phấn và giao phối gần.

Xem thêm

09:08 - 05/09/2018

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI...

Phần thi di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân rất hay xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia các bạn...

Xem thêm

11:33 - 04/09/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ QUẦN THỂ (PHẦN 2)

Quần thể là gì? Sự tác động các các nhân tố sinh thái lên quần thể khác với sự tác động của...

Xem thêm