Du học Singapore

Hiển thị

09:25 - 04/09/2018

Hệ thống đầy đủ kiến thức về Sinh thái học bằng...

Tiếp nối các phần hệ thống kiến thức, fmgroup xin tiếp tục tổng hợp kiến thức về sinh thái học, một trong những phần kiến thức xuất...

Xem thêm

21:43 - 03/09/2018

Hệ thống kiến thức: Các đặc trưng cơ bản của quần...

Ở bài chia sẻ này, Flat World sẽ giúp các bạn hệ thống kiến thức vè các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật....

Xem thêm

21:23 - 03/09/2018

Hệ thống kiến thức di truyền liên kết với giới tính

Phần kiến thức về di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân luôn được đưa vào đề thi tốt nghiệp...

Xem thêm

18:26 - 31/08/2018

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Các kiến thức về liên kết gen và hoán vị gen sẽ được đưa ra trong bài viết này các bạn nhé.

Xem thêm

18:11 - 31/08/2018

TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

Tìm hiểu về tương tác gen và tác động đa hiệu của gen.

Xem thêm

18:05 - 31/08/2018

QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP

Cùng Flat World xem những ví dụ về thí nghiệm lai hai tính trạng nhé.

Xem thêm