Du học Singapore

Hiển thị

10:11 - 17/08/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN - MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Tổng hợp một số đề thi Toán  ôn thi tốt nghiệp THPT.

Xem thêm

10:01 - 17/08/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC - ĐẠI SỐ TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT

Tổng hợp kiến thức toán THPT phần Đại số tổ hợp và Xác suất

Xem thêm

09:41 - 17/08/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC - HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXY

Tổng hợp kiến thức toán THPT, phần hình học tọa độ OXY.

Xem thêm

17:37 - 16/08/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN - HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Tổng hợp kiến thức toán về chuyên đề Hình học không gian dành cho các bạn cấp 3

Xem thêm

16:22 - 16/08/2018

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN GEN

Tiếp phần hệ thống kiến thức về đột biến gien, Flat World sẽ tổng hợp các dạng bài tập thường găp và phương pháp giải...

Xem thêm

16:31 - 16/08/2018

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN - MŨ LOGARIT VÀ NGUYÊN HÀM TÍCH...

Tổng hợp lý thuyết cơ bản về các dạng trong toán THPT. Chuyên đề lần này là về LOGARIT và NGUYÊN HÀM...

Xem thêm