Đại học

Đại học

Hiển thị

12:28 - 04/01/2019

DU HỌC NGA NGÀNH XÂY DỰNG 2019 – ĐẠI HỌC XÂY DỰNG...

Đại học xây dựng quốc gia Moscow (Moscow State University of Civil Engineering hay MGSU) được thành lập từ 1921, là trường đại học công...

Xem thêm

12:01 - 04/01/2019

DU HỌC NGA NGÀNH KIẾN TRÚC 2019 – ĐẠI HỌC SOUTH URAL...

Đại học South Ural State University (SUSU) được thành lập từ 1943. Với hơn 70 năm lịch sử, SUSU được đánh giá là một trường đại...

Xem thêm

17:02 - 03/01/2019

HỌC VIỆN HÀN LÂM NGHỆ THUẬT CHUYÊN MÔN HÓA QUỐC GIA NGA

Học viên hàn lầm nghệ thuật chuyên môn hóa quốc gia Nga (Russia State Specialized Academy of Art) được thành lập từ năm 1991...

Xem thêm

16:55 - 03/01/2019

HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA MOSCOW S.G...

Học viện mỹ thuật công nghiệp quốc gia Moscow S.G Stroganov được thành lập năm 1825, tọa lạc tại thành phố thủ đô của nước Nga....

Xem thêm