Về Flat World

Về Flat World

Hiển thị

15:28 - 11/09/2017

Hội đồng cố vấn giáo dục tại Flat World

Sở hữu đội ngũ giáo viên khủng và dạy ở rất nhiều thành phố như Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hồ Chí...

Xem thêm

15:34 - 08/09/2017

Giới thiệu về tổ chức

Tổ chức Giải pháp Giáo dục Flat World được thành lập ngày 28/03/2014, có trụ sở đặt tại Số 11, Ngõ Trạm, Hà Nội...

Xem thêm