0966 190708

21 Chuyên Đề Ôn Thi THPT Quốc Gia 2021 (Phần 15) – Bài Tập Tìm lỗi sai

TÌM LỖI SAI BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÌM LỖI SAI VỀ CÁCH DÙNG TỪ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1 In your capacity as a judge, you have to work with high concentration. You must make A              B                                                               C uninterested judgment. D The building was formally used as a bank, but it has been turned into…

Xem thêm