0966 190708

21 Chuyên đề ôn thi THPT Quốc Gia 2021 (phần 8) – Bài tập về Cấu tạo từ

CẤU TẠO TỪ (WORD FORMATION) Cách nhận biết cấu tạo từ loại: Cách nhận biết danh từ: Danh từ thường có các hậu tố sau: -TION/ -ATION                                                invention, information, education -MENT                                                               development, employment -ENCE/-ANCE                                                 difference, importance -NESS                                                                 richness, happiness, business -ER (chỉ người)                                                  teacher, worker, writer, singer -OR (chỉ…

Xem thêm