0966 190708

Medcomtech

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 1 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 7 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về khảo sát hàm số . Các bài tập về phần hình học không gian là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi…

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 7 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 7 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về hệ tọa độ và phương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không gian. Các bài tập về phần hình học không gian là…

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 6 LỚP 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 2 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về mặt phẳng và đường thẳng trong không gian. Các bài tập này là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc…

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 5 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 5 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về khối đa diện đều và tính thể tích. Các bài tập này là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi THPT Quốc…

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 45 PHÚT CHƯƠNG 3 TOÁN 12

Đề kiểm tra toán 45 phút chương 2 nhằm ôn luyện cho các em những kiến thức đã học trong chương về cách nhận biết và giải các bài tập về tích phân và cá ứng dụng. Các bài trong đề kiểm tra toán này là một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi…

Xem thêm