0966 190708

de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 8

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 8 (lời giải chi tiết) thời gian làm bài 120 phút Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 8 Đề thi thử môn văn THPT QG phần 8 – thời gian làm bài 120 phút.  I, ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn văn bản…

Xem thêm
de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 7

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Tuần 7 (lời giả chi tiết) thời gian làm bài 120 phút Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Tuần 7 I, PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 2.10.1971 Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình…

Xem thêm
de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 6

Đề thi thử môn văn THPT QG phần 6 (Lời giải chi tiết) Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 6 I,ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Sự phát triển của mạng xã hội cũng đồng nghĩa với việc chúng ta dành nhiều…

Xem thêm
de-thi-thu-mon-van

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 5

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 5 (Thời gian làm bài 120 phút) Đề bài: ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN THPT QG – Phần 5 Đề thi thử môn văn PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: “Nắm nhau tôi chôn góc phù…

Xem thêm