02466 577 771

Mục đích của phần thi IELTS Writing

(Flat World – Dạy IELTS Writing) Nếu nói về tính thực tế của các phần thi IELTS thì có lẽ một số bạn cho rằng IELTS Writing là ít thực tế nhất, vì làm gì mà cứ suốt ngày phân tích biểu đồ với viết luận trình bày ý kiến. Nhưng thật sự thì 2…

Xem thêm

IELTS Writing Task 1: Line graph

Đối với dạng line graph trong phần thi IELTS Writing task 1, đề bài có thể yêu cầu mô tả  sự thay đổi theo thời gian (changes), do đó để làm tốt dạng bài này bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ mô tả xu hướng cho sự thay đổi theo đề bài (language of change)…

Xem thêm

IELTS Writing task 1 – Bar chart

 (Flat World- Dạy IELTS) Bar chart hay còn gọi là bar graph là dạng biểu đồ sử dụng những thanh đứng hoặc nằm ngang để biểu thị số liệu và sự so sánh giữa một số mục và rất hay gặp trong Writing task 1 của bài thi IELTS. Một trục của biểu đồ dùng để…

Xem thêm

IELTS Writing Task 1: Pie chart

(Flat World – Dạy IELTS Writing) Pie chart/graph – biểu đồ hình tròn hay biểu đồ dạng bánh : là dạng biểu đồ hình tròn dùng để phân tích hoặc so sánh ở mức độ tổng thể, trong đó có những phần khác nhau và mỗi phần thường có một màu riêng biệt. Mỗi phần biểu…

Xem thêm

IELTS Writing Task 1 – Table

(Trung tâm ngoại ngữ Flat World) Table là dạng câu hỏi mà được nhiều học sinh cho là khó nhất trong Ielts writing task 1. Table thường có quá nhiều thông tin làm rối mắt và cũng khó để miêu tả được hết những thông tin này trong bài. Table: thường cung cấp một hoặc nhiều…

Xem thêm