0966 190708

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 3

Phương trình đường thẳng trong không gian Đường thẳng  ∆ qua điểm M0(x0; y0; z0) có vectơ chỉ phương  a→(a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng: x=x0+a1t y=y0+a2t z=z0+a3t t ∈ R là tham số. Nếu a1, a2, a3 đều khác không, ta viết phương trình trên ở dạng chính tắc: x−x0 / a1=y−y0 / a2=z−z0 / a3…

Xem thêm

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 2

I. Phương trình mặt phẳng: Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. * Cho mặt phẳng (P) , vectơ  →n≠→0 mà giá của nó vuông góc với mặt phẳng (P) thì →n được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P). * Cho mặt phẳng (P) , cặp vectơ  →a≠→0, →b≠→0không cùng phương mà giá của chúng…

Xem thêm

LÝ THUYẾT HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 1

Hệ tọa độ Đề-các trong không gian. Trong không gian cho ba trục tọa độ chung gốc O, đôi một vuông góc với nhau x′Ox;y′Oy;z′Oz. Hệ ba trục tọa độ như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc Oxyz; O là gốc tọa tọa độ. Giả sử →i,→j,→k lần lượt là các vectơ đơn vị trên các…

Xem thêm

MẶT CẦU: TOÁN 12 CHƯƠNG 6 BÀI 2

I. Định nghĩa mặt cầu Mặt cầu là một dạng hình rất thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những đồ vật quen thuộc như quả bóng đá, trái cam, viên bi hay thậm chí là Trái Đất của chúng ta đều có dạng hình cầu. Tập hợp các điểm trong không…

Xem thêm

KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY: TOÁN 12 CHƯƠNG 6 BÀI 1

1. Mặt tròn xoay Trong không gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng ∆ và đường thẳng (C) nằm trong (P). Ta quay mặt phẳng (P) quanh ∆ một góc 360 thì đường thẳng (C) tạo nên một hình gọi là mặt tròn xoay. Đường thẳng (C) được gọi là đường sinh của mặt tròn xoay. Đường thẳng ∆ gọi là trục của mặt tròn xoay. 2. Góc đỉnh của mặt nón Khi…

Xem thêm