0966 190708

ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC – TOÁN 12 CHƯƠNG 3 BÀI 3

I. Tính diện tích bằng tích phân hình phẳng a) Nếu một hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x)liên tục trên đoạn [a;b]]; trục hoành và hai đường thẳng x=a;x=b, thì diện tích S được cho bởi công thức: S=∫ba|f(x)|dx (1) Chú ý: Để tính tích phân trên, ta dùng cách xét dấu của f(x)trên đoạn [a,b]. Nếu f(x)không đổi…

Xem thêm

TÍCH PHÂN – KHÁI NIỆM VÀ CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN: TOÁN 12 CHƯƠNG 3 BÀI 2

I. Tích phân- khái niệm và tính chất Định nghĩa Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b], hiệu số F(b)−F(a) được gọi là tích phân từ a đến b (hay tích phân xác định trên đoạn [a;b] của hàm số f(x). Kí hiệu là : ∫ba f(x)dx Vậy ta có :∫baf(x)dx=F(b)−F(a)=F(x)|ba∫ab Chú ý : Trong trường…

Xem thêm

PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT: TOÁN 12 CHƯƠNG 2 BÀI 5

I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ Phương trình mũ cơ bản Phương trình có dạng ax=b(0<a≠1) +) Với b>0 ta có ax=b⇔x=logab. +) Với b≤0 phương trình vô nghiệm. Cách giải một số phương trình mũ đơn giản a) Đưa về cùng cơ số Ví dụ: Giải phương trình (1/2)2x−1=23x Ta có: (1/2)2x−1=23x⇔2−2x+1=23x ⇔−2x+1=3x ⇔1=5x ⇔x=1/5 b) Đặt ẩn phụ Ví dụ: Giải phương…

Xem thêm