0966 190708

ĐƯỜNG TIỆM CẬN ĐỨNG CỦA HÀM SỐ VÀ ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG CỦA HÀM SỐ : TOÁN 12 BÀI 4

I. Tiệm cận là gì Tiệm cận được hiểu là hai đường không ngừng đi sát lại gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau II. Đường tiệm cận đứng của hàm số Đường thẳng x=a là đường tiệm cận đứng của hàm số nếu ít nhất một trong bốn điều kiện sau được thoả mãn: limx→a+f(x)=+∞ limx→a+f(x)=−∞…

Xem thêm
cực trị của hàm số

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ: TOÁN 12 BÀI 2

I. Cực trị của hàm số Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x0 ∈ (a ; b). – Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) < f(x0), ∀x ∈ (x0 – h ; x0 + h), x ≠ x0 thì ta nói hàm số f đạt cực đại tại x0 . – Nếu tồn…

Xem thêm
su-dong-bien-nghich-bien-cua-hamso

SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ: TOÁN 12 BÀI 1

I. sự đồng biến nghịch biến của hàm số Định nghĩa: Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K, x1 < x2 thì f(x1) < f(x2). Hàm số y = f(x) nghịch biến (giảm) trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K, x1 < x2 thì f(x1) > f(x2). II. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu (sự đồng biến nghịch…

Xem thêm