0966 190708

ai-da-dat-ten-cho-dong-song

Soạn văn 12 – Ai đã đặt tên cho dòng sống – Tuần 17

Soạn văn 12 – Ai đã đặt tên cho dòng sông. Sông Hương khi chảy vào thành phố Huế có nét đặc trưng gì? Phát hiện của tác giả về nét riêng biệt của sông Hương cho thấy những điều gì trong tình cảm của tác giả với xứ Huế và dòng sông? Soạn văn…

Xem thêm
dan-ghi-ta-cua-lor-ca

Soạn văn 12 – Đàn ghi ta của Lor-ca – Tuần 14

Soạn văn 12 – Đàn ghi ta của Lor-Ca. Ý nghĩa ẩn dụ của hình tượng tiếng đàn trong bài thơ? Soạn văn 12 – Đàn ghi ta của Lor-Ca – Câu 1 Giải thích các hình ảnh: tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt vầng trăng chếch choáng, yêu ngựa mỏi mòn,… Anh…

Xem thêm
song-xuan-quynh

Soạn văn 12 – Sóng Xuân Quỳnh – Tuần 13

Soạn văn 12 – Sóng Xuân Quỳnh bài thơ là lời tự bạch của một tâm hồn phụ nữ đang yêu. Theo cảm nhận của anh/ chị tâm hồn đó có những đặc điểm gì? Soạn văn 12 – Sóng Xuân Quỳnh – Câu 1 Câu 1: Nhận xét về âm điệu, nhịp điệu bài…

Xem thêm