02466 577 771

Flat World hiện tại đã ký kết đại diện độc quyền cho 30 trường Đại học tại New Zealand, và hơn 50 trường khác trên thế giới gồm: Ba Lan, Anh, Úc, Singapore, Đài Loan, Philippines, Nga …Tại khu vực miền Bắc, Tổ chức Giải pháp Giáo dục Flat World là đối tác chính thức đại diện cho kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh.