0966 190708

Đề thi thử môn toán 2021 của bộ GD – có lời giải

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2021 CỦA BỘ GD Đề ...
Xem thêm

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 3

Phương trình đường thẳng trong không gian Đường thẳng  ∆ ...
Xem thêm

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 2

I. Phương trình mặt phẳng: Vectơ pháp tuyến của mặt ...
Xem thêm

LÝ THUYẾT HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN: TOÁN 12 CHƯƠNG 7 BÀI 1

Hệ tọa độ Đề-các trong không gian. Trong không gian ...
Xem thêm

MẶT CẦU: TOÁN 12 CHƯƠNG 6 BÀI 2

I. Định nghĩa mặt cầu Mặt cầu là một dạng ...
Xem thêm

KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY: TOÁN 12 CHƯƠNG 6 BÀI 1

1. Mặt tròn xoay Trong không gian cho mặt phẳng (P) chứa ...
Xem thêm